baner nner

Chim Én

Một người thích viết, đam mê Cổ Long, thích đọc Haruki Murakami, tinh thần theo Chủ Nghĩa Hiện Sinh, đời sống theo lý tưởng Khắc Kỷ - Cô độc hướng ngoại - Bình thản hướng nội