baner nner

Chiến dịch Bắc Phạt : Gia Cát Lượng hay Nguỵ Diên đúng

kỳ sơn

Sau khi Lưu Bị mất, Gia Cát Lượng quyết thực hiện kế hoạch thống nhất Trung Nguyên theo Long Trung kế sách theo di nguyện của Lưu Bị nhưng 6 lần ra Kỳ Sơn thì kế hoạch Bắc Phạt không thành công, Gia Cát Lượng bỏ mạng.

Có thể nói đó là giai đoạn không thể nào quên, nhiều cảm xúc nhất nhưng cũng lấy đi nhiều nước mắt đối với những ai dành tình yêu cho Thục Hán.

Mục tiêu đầu tiên của Bắc phạt là phải chiếm được Quan Trung – vùng đồng bằng màu mỡ của sông Vị, nơi đó có cố đô Trường An. Chiếm được Quan Trung, chốt chặn Hàm Cốc Quan rồi thì tiến có thể lấy Lạc Dương – Hứa Xương, lui có thể đóng cửa quan cố thủ y như nước Tần thủa nào. Hàn Tín khi xưa bày kế cho Hán Cao Tổ thoát khỏi Hán Trung, thì việc đầu tiên cũng là đánh lấy Tam Tần (Quan Trung).

Nhưng muốn chiếm Quan Trung không phải dễ. Cái khó thứ nhất là dãy Tần Lĩnh cao ngút hiểm trở như một bức tường thành vững chắc ngăn cách Quan Trung và Hán Trung. Chiều rộng của dãy Tần Lĩnh từ 200-300 km, vượt một quãng đường núi như thế này là việc không hề dễ dàng. Muốn xuyên qua dãy Tần Lĩnh để thâm nhập vào Quan Trung chỉ có 4 con đường: Trần Thương, Bao Tà, Thảng Lạc, Tý Ngọ.

Hàn Tín chọn con đường Trần Thương, Ngụy Diên chọn Tý Ngọ. Còn Gia Cát Võ Hầu thì chọn … đi đường vòng. Tức là ra Kỳ Sơn, đi vòng qua dãy Tần Lĩnh để vào Quan Trung, để từ đó xuôi dòng Vị Thủy tiến về Trường An. Mặc dù đoạn đường mà Gia Cát Võ Hầu chọn tương đối bằng phẳng, ít hiểm trở, nhưng quãng đường trở nên dài gấp 3-4 lần so với đi xuyên qua Tần Lĩnh.

Vậy nếu bạn là người đứng đầu quân đội Thục Hán, bạn sẽ chọn con đường nào để chiếm Quan Trung?

Còn nếu bạn là người đứng đầu quân đội Tào Ngụy, khi biết quân Thục tập trung hết ở Kỳ Sơn, liệu bạn có dám cho một nhánh tinh binh xuyên qua Tần Lĩnh, tiến vào Hán Trung, uy hiếp hậu phương của Gia Cát Lượng, nếu không chiếm được Hán Trung thì cũng sẽ làm giảm áp lực cho quân chủ lực ở Kỳ Sơn?

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *