banner web

[Tam Quốc] Ba điều quan trọng của đời người

luận bàn tam quốc

Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung với những mưu lược, tranh giành địa vị, những cuộc chiến vây thành và phỏng thủ, những cuộc đấu trí giữa những anh tài, quân sư gay cấn thì vẫn có những bài học để lại hậu thế.

  • Trần Cung phò tá Tào Tháo hết lòng nhưng bất mãn rồi từ bỏ theo Lã Bố, cuối cùng lúc chết mới thấy mình lại nhầm,
  • Nễ Hành, Dương Tu thích thể hiện, nói hay hơn làm, sau cùng về làm bạn với Diêm Vương,
  • Khả năng Bắc Phạt lớn nhất cho Thục Hán là chiến dịch lần thứ nhất, tuy nhiên thất bại của Mã Tốc tại Nhai Đình đã kéo theo hệ lụy quá lớn, làm các chiến dịch ngày sau chỉ còn là sức cùng lực kiệt,

Tam quốc và 3 bài học giá trị

=>Do đó, 3 điều trong đời một khi đã đi qua sẽ không thể lấy lại được đó là LỰA CHỌN – LỜI NÓI – CƠ HỘI

Tam cố thảo lư: Muốn mời người tài thì phải nhẫn nại

Lưu Bị khi nghe danh về Gia Cát Lượng, nhận thấy mình đang cần một quân sư để hiện thực hoá lý tưởng và trùng hưng cơ nghiệp nhà Hán nên đã quyết định đến mời Gia Cát Lượng.

Hai lần đầu ghé thăm, cả ba anh em đều không gặp Gia Cát Lượng. Trong đó, lần thứ 2, cả ba gặp phải trận tuyết lớn song vẫn cố đến nơi, vì Lưu Bị cho rằng đội gió tuyết mà đi mới tỏ được lòng thành.

Lần thứ 3, Quan Vũ và Trương Phi đều không muốn đi nhưng với tấm lòng nhẫn nại thì Lưu Bị đã thuyết phục 2 người cùng đến Long Cương một lần nữa. Lưu Bị còn kiên nhẫn đợi Gia Cát Lượng ngủ dậy xong rồi mới vào gặp. Sau khi nghe Gia Cát Lượng phân tích “Long Trung đối sách” thì Lưu Bị đã quỳ gối và khẩn cầu xin Gia Cát Lượng vì cơ nghiệp nhà Hán mà xuống núi giúp đỡ.

cùng Gia Cát Lượng đã theo Lưu Bị và những gì đã viết trong sách. Nếu Lưu Bị không nói lời tốt đẹp và chọn cơ hội này mời Gia Cát Lượng về thì có lẽ cơ nghiệp nhà Hán đã tận.

  • Khi giấc mộng Hưng Hán với nền tảng Long Trung đối sách của Khổng Minh vẫn mãi không hồi kết cùng Thục Hán.
  • Tào Tháo nỗ lực xây dựng cơ đồ cho Tào Thị mấy đời nhưng tất cả lại vụn vỡ trong tay Tào Sảng.
  • Tôn, Lưu, Tào đều thành công với bước đường của chính mình nhưng sau cùng nó không thể đảm bảo thiên hạ không thể tận quy Tư Mã.

=>Thế nên, 3 thứ trong đời không bao giờ bền vững được, đó là  GIẤC MƠ – TÀI SẢN – THÀNH CÔNG

  • Sự tận tụy tới chết không thôi của Gia Cát Lượng được coi là tấm gương về cái gọi là chí hiếu,
  • Chu Du gặp Tôn sách trở thành tri kỉ, người dốc lòng phò tá, kẻ kia tới chết cũng tin tưởng, đó là bài sống về lòng người,
  • Tư Mã Ý có thể liều mạng, có thể là đê hèn vì chữ nhẫn song thắng lợi cuối cùng lại khiến nhiều kẻ phải cứng họng,

=> Vậy nên, 3 điều làm nên giá trị một con người đó là TẬN TRUNG – CHÂN THỰC – THÀNH ĐẠT

tam quốc diễn nghĩa
Tam quốc diễn nghĩa (bản điện ảnh)

Tư Mã Ý  luôn tận trung với Tào Thực hết lòng phò tá và giúp sức Tào Thực kế nghiêp Tào Tháo. Ông chưa bao giờ không trung thực giấu hùng tâm của mình, một lòng tận trung với Tào Thưc để Tào Thực không chú ý mà chờ ngày dấy binh tạo phản. Cuối cùng thì cơ nghiệp nhà Tào cũng mất, 3 nước Nguỵ – Thục – Ngô củng rơi vào tay Tư Mã Ý

Bài học từ Tam quốc diễn nghĩa

Tam quốc diễn nghĩa vẫn chỉ cho ta nhiều bài học : quả thực kinh nghiệm tới hôm nay ta có thể nói được đúng là người thầy tàn ác vì nó luôn bắt người ta phải trả giá trước khi nhận lại được bài học, phải không?

>> Bài học Lục Tốn : đừng cậy công thần mà cãi ý chủ

Cùng đọc những bài khác về Tam Quốc tại : Luận bàn Tam Quốc
luandamtq

Avatar of Chim Én
 | Website

Một người thích đọc và viết, quan tâm đến tâm lý học, đam mê Cổ Long, thích đọc Haruki Murakami, tinh thần theo Chủ Nghĩa Hiện Sinh, đời sống theo triết Khắc Kỷ - Cô độc hướng ngoại & Bình thản hướng nội

Leave a Reply