baner nner

[Tam Quốc] Ba điều quan trọng của đời người

luận bàn tam quốc
  • Trần Cung phò tá Tào Tháo hết lòng nhưng bất mãn rồi từ bỏ theo Lã Bố, cuối cùng lúc chết mới thấy mình lại nhầm,
  • Nễ Hành, Dương Tu thích thể hiện, nói hay hơn làm, sau cùng về làm bạn với Diêm Vương,
  • Khả năng Bắc Phạt lớn nhất cho Thục Hán là chiến dịch lần thứ nhất, tuy nhiên thất bại của Mã Tốc tại Nhai Đình đã kéo theo hệ lụy quá lớn, làm các chiến dịch ngày sau chỉ còn là sức cùng lực kiệt,

=>Do đó, 3 điều trong đời một khi đã đi qua sẽ không thể lấy lại được đó là LỰA CHỌN – LỜI NÓI – CƠ HỘI

  • Khi giấc mộng Hưng Hán với nền tảng Long Trung đối sách của Khổng Minh vẫn mãi không hồi kết cùng Thục Hán.
  • Tào Tháo nỗ lực xây dựng cơ đồ cho Tào Thị mấy đời nhưng tất cả lại vụn vỡ trong tay Tào Sảng.
  • Tôn, Lưu, Tào đều thành công với bước đường của chính mình nhưng sau cùng nó không thể đảm bảo thiên hạ không thể tận quy Tư Mã.

=>Thế nên, 3 thứ trong đời không bao giờ bền vững được, đó là  GIẤC MƠ – TÀI SẢN – THÀNH CÔNG

  • Sự tận tụy tới chết không thôi của Gia Cát Lượng được coi là tấm gương về cái gọi là chí hiếu,
  • Chu Du gặp Tôn sách trở thành tri kỉ, người dốc lòng phò tá, kẻ kia tới chết cũng tin tưởng, đó là bài sống về lòng người,
  • Tư Mã Ý có thể liều mạng, có thể là đê hèn vì chữ nhẫn song thắng lợi cuối cùng lại khiến nhiều kẻ phải cứng họng,

=> Vậy nên, 3 điều làm nên giá trị một con người đó là TẬN TRUNG – CHÂN THỰC – THÀNH ĐẠT

Tam quốc diễn nghĩa vẫn chỉ cho ta nhiều bài học : quả thực kinh nghiệm tới hôm nay ta có thể nói được đúng là người thầy tàn ác vì nó luôn bắt người ta phải trả giá trước khi nhận lại được bài học, phải không?

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: