banner web

Tư Mã Ý : Nhẫn nhịn chờ ngày thống nhất tam quốc

Tư Mã Ý

Tư Mã Ý túc trí đa mưu, từng hiến rất nhiều diệu kế cho Tào Tháo, một trong kế đo đã hại chết Quan Vũ. Cuộc đời Tư Mã Ý chỉ nhẫn nhịn, quy phục khi anh hùng, nhân tài đã không còn thì tới lúc Tư Mã Ý thống nhất Trung Nguyên, kết thúc thời tam quốc

Tư Mã Ý đề nghị liên minh Tôn Quyền

Quan Vũ công vây Tương Dương Phàn Thành, uy trấn Hoa Hạ, Tào Tháo bị dọa sợ từng có ý định dời đô, nhưng lúc này, Tư Mã Ý đã can ngăn, cho rằng Tôn Quyền và Lưu Bị ngoài mặt là thân nhau (anh vợ em rể), nhưng bên trong không hòa thuận muốn thôn tính nhau và Tôn Quyền sẽ trở mặt đánh Quan Vũ, đồng thời kiến nghị Tào Tháo liên kết với Tôn Quyền, đánh úp Quan Vũ, cuối cùng dẫn tới thất bại và cái chết của Quan Vũ, giải vây được cho Phàn Thành.

Có thể nói, mưu lược của Tư Mã Ý có thể sánh ngang được với Tuân Úc, Quách Gia hay Giả Hủ.

>> Giả Hủ : Kẻ thức thời mới sống lâu đến già

Có thể nói, chính Tư Mã Ý đã giúp nhà Tào Ngụy giữ vững vị thế thời Tam quốc. Ông cũng được coi là người có công trong việc lập đồn điền, làm thủy lợi giúp Tào Ngụy phát triển kinh t .Vốn Tư Mã Ý có thể giúp Tào Tháo thống nhất thiên hạ, nhưng lại bị nghi ngờ và đề phòng.

Tào Tháo mặc dù tin dùng Tư Mã Ý nhưng vẫn luôn cảnh giác. Sau khi nhận ra Tư Mã Ý có “tướng lang cố”, lại mơ thấy ba con ngựa cùng ăn một máng nên Tào Tháo luôn tỏ ra nghi kỵ.

Sở dĩ Tào Tháo không giết Tư Mã Ý ngay khi ông còn sống vì lúc bấy giờ Tư Mã Ý chỉ giữ chức quan nhỏ, đồng thời không nắm binh quyền nên căn bản không mấy đe dọa đến Tào gia. Hơn nữa, Tư Mã Ý lại là kẻ khéo léo che giấu dã tâm, luôn tỏ ra trung thành và hết lòng vì Tào Tháo và gia tộc họ Tào.

Tuy nhiên, trước khi qua đời, Tào Tháo lại cẩn thận dặn dò con trai là Tào Phi rằng: “Tư Mã Ý không phải loại người chịu là bề tôi, tất sẽ can dự vào việc nhà ta”. Thế nhưng, Tào Phi và Tư Mã Ý lại có mối quan hệ tốt. Chính Tư Mã Ý là người có công phò tá Tào Phi giành chiến thắng trong cuộc chiến thừa kế.

Bất chấp việc bị nghi ngờ và thiếu sự tin tưởng từ Tào Tháo, Tư Mã Ý đã khéo léo giấu diếm tham vọng và bản chất của mình, qua đó dần dần chiếm được lòng tin và có được một vị trí cao trong chính trường xưa.

Thật không ngờ, Tư Mã Ý cả đời ẩn nhẫn phục vụ cho 3 thế hệ của Tào gia, gồm Tào Tháo, Tào Phi, Tào Duệ, đến cuối đời mới thực sự bộc lộ dã tâm quyền lực.

Tư Mã Ý
Tư Mã Ý trên phim Tam Quốc 2010

Tư Mã Ý giả ốm lừa được Tào Sảng

Sau khi đẩy lui được những cuộc tấn công của Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý trở về triều đình với tư cách của một công thần. Vua Ngụy là Tào Duệ hết sức tin dùng ông, phong ông đến chức Phiêu kỵ đại tướng quân. Trước khi chết, Tào Duệ còn giao cho Tư Mã Ý (cùng với Tào Sảng) là phụ chính đại thần, giúp việc cho con nhỏ của mình là Tào Phương.

Khi ấy, quyền lực triều Ngụy do Tư Mã Ý và Tào Sảng cùng nắm giữ. Tuy nhiên, bằng những thủ đoạn chính trị, Tào Sảng dần loại bỏ hết thực quyền của Tư Mã Ý, thường tự mình đưa ra mọi quyết định mà không cần hỏi Ý. Về danh nghĩa, Tư Mã Ý vẫn là thủ lĩnh đứng đầu quân đội nhưng vai vế chính trị của ông trong triều đình thì chỉ là “hữu danh vô thực”. Tào Sảng đã nắm hết mọi quyền bính.

Năm 247, Tư Mã Ý cáo ốm, xin về quê dưỡng bệnh. Nhưng Tào Sảng vẫn luôn đề phòng ông. Tào Sảng cử tâm phúc của mình là Lý Thắng nhậm chức thứ sử Kinh Châu, trên đường đi ghé qua thăm dò thái độ của Tư Mã Ý. Khi Lý Thắng đến nơi, Tư Mã Ý run rẩy lấy tay với áo, thì áo rơi tuột xuống đất. Ông lại đưa tay ra hiệu với người hầu, tỏ ý muốn uống nước. Người hầu bưng lên một bát cháo, Tư Mã Ý húp từng tí một, nước cháo chảy theo khóe miệng tràn cả xuống ngực.

Trông thấy cảnh ấy, Lý Thắng mừng khấp khởi trong lòng, cho rằng Tư Mã Ý đã là đồ bỏ đi, không còn gì đáng sợ nữa. Trong cuộc nói chuyện sau đó, Tư Mã Ý còn giả ngây, giả điếc khi 3 lần cố tình đọc sai nơi mà Lý Thắng sắp đến nhậm chức: ‘Kinh Châu’ lại đọc thành ‘Tinh Châu’. Khi ấy, Tư Mã Ý cũng gọi 2 con là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu ra để dặn dò gửi gắm những tâm nguyện cuối đời. Lý Thắng hoàn toàn tin rằng Tư Mã Ý bệnh nặng sắp lìa đời.

Sau khi ra về, Lý Thắng vội vã đi thẳng đến nhà Tào Sảng thuật lại mọi chuyện. Tào Sảng nghe xong cảm thấy rất khoan khoái, từ đó càng không coi Tư Mã Ý là gì, ra sức lộng quyền hơn trước. Nhưng đó cũng là lúc tai họa ập xuống đầu ông ta.

Năm 249, Tư Mã Ý quyết định ra tay. Lợi dụng lúc Tào Sảng đang hộ giá hoàng đế Tào Phương đi thăm mộ tiên đế Tào Duệ, Tư Mã Ý phát động một cuộc binh biến trong kinh thành. Ông cho đóng tất cả cổng thành Lạc Dương, gửi biểu tâu lên Tào Phương, sai người đưa thư vạch tội Tào Sảng, đề nghị trừng trị.

Tào Sảng được tin thì hoảng loạn vô cùng, không biết phải xoay sở ra sao. Mưu sĩ là Hoàn Phạm hiến kế khuyên Tào Sảng mang theo hoàng đế Tào Phương chạy sang Hứa Xương rồi phát hịch kêu gọi quân binh các nơi đánh Tư Mã Ý. Nhưng Tào Sảng cứ ngần ngừ không quyết, cả đêm chống kiếm nước mắt ngắn dài. Cuối cùng, Tào Sảng ngây thơ tin theo lời dụ hàng của Tư Mã Ý (hứa sẽ giữ nguyên mọi chức vụ cho Tào Sảng). Chẳng ngờ sau đó, Tư Mã Ý nuốt lời, ra lệnh hành quyết Tào Sảng, tru di 9 họ vì tội khi quân.

Mưu kế của Tư Mã Ý sau này được người đời truyền nhau với cái tên “giả si bất điên” (giả ngu mà không hề điên). Muốn dụng thành kế đó phải cực kỳ khéo léo, diễn xuất tài tình. Tào Sảng vô mưu đương nhiên bị Ý cho vào tròng. Tư Mã Ý quả không hổ danh là “kỳ phùng địch thủ” của Gia Cát Lượng.

Tuy tài trí kém Lượng, nhưng một đời rèn luyện ở thao trường với Thừa tướng đại tài nhà Thục Hán cũng đủ để Tư Mã Ý trui rèn được bản lĩnh, trí khôn. Sau này, Tư Mã Ý chính là người đặt những viên gạch đầu tiên cho nhà Tấn thống nhất Trung Nguyên sau này.

Tư Mã Ý

Tư Mã Ý – người chiến thắng cuối cùng

Lời kết

Ở tuổi 70, Tư Mã Ý nắm đại quyền của Tào Ngụy, từ đó chuyển giao quyền lực cho hai con là Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu, đồng thời tạo tiền đề cho cháu nội là Tư Mã Viêm soán ngôi nhà Ngụy, lập nên nhà Tấn, thống nhất giang sơn và chấm dứt thời kỳ Tam Quốc.

Có ý kiến cho rằng, vị mưu sĩ họ Tư Mã này vốn là một bậc đại trí giỏi ẩn nhẫn và có biệt tài tùy cơ ứng biến. Quan điểm khác lại nhận định, ông thực chất là một “gian hùng” có nhiều quỷ kế đa đoan.Thế nhưng thực tế lịch sử đã chứng minh, dù cho Tư Mã Ý có mang bản chất thế nào thì ông vẫn trở thành người chiến thắng sau cùng, còn cơ nghiệp của hết thảy các nhân vật nổi danh trước đó đều trở thành bước đệm trên con đường thống nhất Tam quốc của gia tộc Tư Mã.

Tiếc rằng, dù Tào Tháo từ sớm đã nhìn ra dã tâm của Tư Mã Ý, nhưng lại không diệt trừ con người này, cuối cùng để lại mầm họa khiến nhà Ngụy diệt vong

>> Luận về Thiên thời – Địa Lợi – Nhân hoà trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
luandamtq

Avatar of Chim Én
 | Website

Một người thích đọc và viết, quan tâm đến tâm lý học, đam mê Cổ Long, thích đọc Haruki Murakami, tinh thần theo Chủ Nghĩa Hiện Sinh, đời sống theo triết Khắc Kỷ - Cô độc hướng ngoại & Bình thản hướng nội

Leave a Reply