baner nner

Hết một ngày ta làm được chi

cỏ gà

Ngày đã hết vẫn chưa làm gì được
Cuốn sách kia đọc hoài vẫn chưa xong
Trông con nhỏ, việc vặt dài thườn thượt
Càng lớn tuổi thời gian có như không

Chưa kịp lớn thấy mình tuổi đã già
Trong ký ức bao nhiêu dòng hồi tưởng
Trèo lên đồi để hái cọng cỏ gà
Ta giao đấu coi ai là chiến tướng

Với thời gian ! ta thấy mình chiến bại
Có bao nhiêu cũng chẳng đủ làm gì
Đứa con trai vẫn đang tuổi nhỏ dại
Phải trông nom ta chẳng làm được chi
————-
Chim Én (12/02/2023)

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *