baner nner

Nỗi buồn hoa phượng tháng 05

Gỏi hoa phượng

Tháng năm về hoa phượng nở đỏ rực
Báo hiệu hè đã tới cùng tiếng ve
Nhưng cuộc đời hoa phượng sẽ ê chề
Sẽ bị hái bẻ cành trụi hết hoa

Vì tam tai với măng cụt ngọc ngà
Một kiếp nạn cùng gà chung số phận
Phượng chắc buồn hỏi sao mình lận đận
Vì người ta trộn gỏi hoa và nụ

Phượng vô tri lo lắng đến mất ngủ
Sao giữ mình trước những kẻ xâm lăng
Phượng âm thầm chịu đựng những nhọc nhằn
Bị hiến tế trở thành một món ăn
———
Gỏi Hoa Phượng
Sài Gòn 12/05/2023

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *