baner nner

Sài Gòn cứ mưa là “ngập”

Sài Gòn mưa ngập

Thôi em ơi ! đừng gọi Sài Gòn nữa
Cứ gọi là “Hồ Giữa Đường” trang nhã
Bởi vì mưa nước ngập đều mọi ngã
Ta đi về chẳng thấy đường nơi đâu

Vì mỗi nẻo nước đã dâng rất lâu
Xe chết máy không thèm động đậy gì
Ta dắt bộ nhưng đâu là lối về
Em đừng gọi Thủ Đức ! Vì khách sáo

Hãy gọi là “Thức Đủ” đầy kiêu ngạo
Vì đêm nay ta còn bận tát nước
Để ngày mai còn buôn bán cho được
Không thì đói tiền đâu trả mặt bằng

—————–
Sài Gòn cơn mưa 14/07/2023

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *