baner nner

[Thơ] Lồng đèn tuổi thơ : giấy kiếng và lon sữa

lồng đèn

Có những thứ giờ là ký ức
Hôm nay hoài niệm tháng ngày thôi
Ống lon buộc kẽm đèn hô gọi
Giấy kiếng bọc tre nến lửa mồi

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *