baner nner

Trời mưa nhớ thịt chó

thịt cho cầy tơ

Trời mưa thèm lắm thịt cầy tơ

Rựa mận xáo măng nhớ ngẩn ngơ

Nếp đục hương thơm bầu vẫy gọi

Dồi trường khói toả mắm ngồi chờ

Bàn tròn đối ẩm tay nâng chén

Mảnh chiếu tuôn lời miệng nhẩm thơ

Ớt đỏ rau mơ cùng tép sả

Cùng nhau nhấp nháp suốt hàng giờ

—————

Chim Én (5/8/2013)

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *