baner nner

[Thơ] Vui buồn cùng Cổ Long

Ai cùng ta cạn chén

Vạn kiếp nhân sinh, một kiếp sầu,
Phiêu vân, thưởng nguyệt, trút niềm đau,
Đời xin chối bỏ bao phiền muộn?
Vạn kiếp nhân sinh, chuốc lụy sầu!

Muốn sống an yên khó lắm thay
Vì đời nhiễu chuyện chẳng vui vầy
Niềm đau chôn chặt nơi quan tái
Cửa khoá then cài lủi thủi say

Diệu Hoa đã đến vỗ về ta
Đem cái buồn đi dệt gấm hoa
Biến những sầu bi thành ngọc bích
Xây tô trống rỗng hoá ngọc ngà
————–
Chim Én

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *