baner nner

Trích dẫn Nhảy nhảy nhảy – Haruki Murakami

nhảy nhảy nhảy - haruki murakami

“Nhảy nhảy nhảy” là cuốn tiểu thuyết thứ sáu của nhà văn nổi tiếng người Nhật Bản Haruki Murakami, xuất bản lần đầu năm 1988 và là phần tiếp theo của tác phẩm “Cuộc săn cừu hoang”.

Nhảy nhảy nhảy - Haruki Murakami

 

Nhảy nhảy nhảy - Haruki Murakami

 

Nhảy nhảy nhảy - Haruki Murakami

 

Nhảy nhảy nhảy - Haruki Murakami

 

Nhảy nhảy nhảy - Haruki Murakami

 

Nhảy nhảy nhảy - Haruki Murakami

 

Nhảy nhảy nhảy - Haruki Murakami

 

Nhảy nhảy nhảy - Haruki Murakami

 

Nhảy nhảy nhảy - Haruki Murakami

 

Nhảy nhảy nhảy - Haruki Murakami

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *