baner nner

Vô tâm để được bình an

bình an

Sống ở đời muốn được “bình an và yên vui” là không nên kỳ vọng và đặt niềm tin quá nhiều vào người khác hay bất cứ thế lực tối cao – vô hình nào.

Người thân hay bạn bè, anh – chị – em rủ làm ăn cái gì nếu có tiền góp vốn nên có giấy tờ đối chất, chỉ dừng lại ở đó còn khi bạn xác định làm chung thì khi thành công thì tất cả đều vui vẻ, nhưng khi thất bại thì người ta còn tệ hơn người dưng. Mà khi lấn vào kinh doanh thì ai nói bạn sẽ thành công, kinh doanh thắng lợi 100%. Nên nếu muốn vui vẻ, còn gặp nhau nói chuyện thì không nên tham gia, vô tâm một tý. Bài học này nhan nhản ở nhân gian mà chẳng ai chịu hiểu.

Sống phải vô tâm để được tâm hồn thanh thản. Đời không có tâm “hại người” nhưng phải có tâm “phòng người”. Tuân Tử có nói “Bản chất con người là ác” lương thiện chỉ là một môn học, người ta chỉ học rồi quên ngay thôi chứ nó đâu phải đức tính của con người.

Một người tốt hay xấu chỉ khi nằm trong quan tài đến giờ “liệm” thì mới đánh giá được. Chứ người ta còn đang thở mà nghĩ người ta tốt đẹp thì “LẦM TO”. Nên bạn muốn không thất vọng, thì không nên tin người quá.

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *