baner nner

Bài thơ – Hút thuốc

Hút thuốc

Kết bạn tình cờ điếu thuốc ngà
Xua tay mặc kệ bệnh trầm kha
Tay đưa miệng rít làn mây trắng
Mắt nhíu mồm phà khói bốc ra
Lá phổi phì phò làm não sướng
Con tim lặng lẽ nhịp reo ca
Khai thông bế tắc những lần stress
Trí lực lên cao ý tưởng ra
————

Chim Én(29/08/2016)

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: