baner nner

Cô đơn và ưu tư theo thuyết hiện sinh

triết học hiện sinh

Ưu tư không giống sợ hãi. Người ta chỉ sợ một cái chi rõ rệt ( sợ rắn, sợ ma, sợ trộm). Còn ưu tư chỉ là xao xuyến, băn khoăn về tương lai chưa rõ rệt. Con người hiện sinh ưu tư vì biết rằng tương lai đầy huyền nhiệm, còn bao nhiêu yếu tố chưa hiện ra rõ rệt, và mình sẽ quyết định lấy cho mình. Không ai quyết định thay cho mình được. Để người khác hoặc đoàn thể quyết định thay, tức là thoái vị người làm chủ và tự do.

Bao nhiêu giá trị tinh thần đều lệ thuộc vào quyết định của tôi. Tôi biết thế cho nên tôi ưu tư. Con người hiện sinh ý thức một cách bi đát rằng : mỗi nhân vị là một thế giới huyền nhiệm, đầy những khả năng, có thể thành thánh và cũng thể thành quỷ, có thể thắng vượt những dục vọng đê tiện và cũng có thể sống nô lệ những dục vọng đó : tất cả ở tại sự hiểu biết và quyết định.

Mỗi nhân vị là một độc đáo : thành thử con người tự cảm thấy cô đơn, vì mình gánh vác định mệnh của mình, không ai sống thay và chết thay ta được.
———–
Triết học hiện sinh – Trần Thái Đỉnh

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *