baner nner

Dân tỉnh lẻ Sài Thành

Đời buồn tẻ

Mẹ đẻ cha sinh tuốt ở quê
Mom men lên phố để làm thuê
Cuộc đời vất vã không sung sướng
Kiếp sống làng nhàng rất chán chê
Lái mãi con thuyền buồm bạc trắng
Cầm cương ngựa mệt mắt mờ phê
Sài Thành khổ cực bao cay đắng
Huấn luyện thân ta thạo vạn nghề
——————-

Chim Én

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *